شنبه 31 فروردین 1398
اخبار

دوازدهمین جلسه کارگروه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. (چهارشنبه, 15 اسفند,1397)

اولین جلسه کمیته مالی برنامه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت (چهارشنبه, 01 اسفند,1397)

دومین کارگاه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت برگزار شد (ﺳﻪشنبه, 18 دی,1397)

برگزاری هشتمین جلسه کارگروه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت در دانشگاه (چهارشنبه, 12 دی,1397)

اطلاعیه برگزاری دومین کارگاه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت (دوشنبه, 10 دی,1397)

شرکت اعضای کارگروه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت در دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها (یکشنبه, 02 دی,1397)

پذیرش و ارائه مقاله آقای دکتر کوروش سایه میری در دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها (شنبه, 01 دی,1397)

اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت (یکشنبه, 22 مهر,1397)

امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه نظام ثبت بیماری روماتیسم با دانشگاه علوم پزشکی تهران (یکشنبه, 22 مهر,1397)